Disclaimer BSR Leeuwarden

Rechts Persoon (Kamer van Koophandel:  77640896), hierna te noemen BSR Leeuwarden, verleent u hierbij toegang tot www.bsrleeuwarden.nl ("de Website") en nodigt u uit voor de aangeboden dienstverlening. BSR Leeuwarden behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

BSR Leeuwarden spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van BSR Leeuwarden. Specifiek voor prijzen en andere informatie over dienstverlening op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met BSR Leeuwarden. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan BSR Leeuwarden nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij BSR Leeuwarden en tevens de BSR groep. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van BSR Leeuwarden, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Curatief 

Alleen individuele en curatieve therapie wordt vergoed en erkent door de beroepsorganisatie. Dit wordt door sommige zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed.

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.