BSR in beeld:

De eerste video geeft een Nederlandse uitleg over wat Body Stress Release inhoudt. De tweede video biedt een gedetailleerdere bespreking van BSR en haar geschiedenis. Deze video is in het Engels gesproken en voorzien van Nederlandse ondertiteling. In deze video bespreken onder andere de BSR-oprichters Gail en Ewald Meggersee de totstandkoming van Body Stress Release en wat wereldwijd heeft bijgedragen aan haar succes.
URL's

Als de video's niet zichtbaar zijn in je browser, kun je de URL's hier vinden.

Video 1: https://youtu.be/iCoaiesNfAw 
Video 2: https://youtu.be/RvBbs7rdiQ4