BSR Consult


Testen

Tijdens de consulten met jouw behandelaar neem je – volledig gekleed – plaats op een speciale BSR-bank. Op basis van testen wordt vastgezette spierspanning gelokaliseerd. Jouw lichaam verstrekt hierbij zelf de benodigde informatie via het zogenoemde biofeedback mechanisme. Dit betekent, dat als er sprake is van vastgezette spanning, jouw lichaam reageert met kleine spierreflexen die via de voeten worden waargenomen. Op die manier kan heel zorgvuldig worden vastgesteld welke releases je nodig bent. Deze methode is effectief omdat er geen eigen interpretatie nodig is, niet van jou en niet van de practitioner.


Release
Als duidelijk is waar spanning is opgeslagen en in welke richting, wordt het lichaam gestimuleerd met lichte, maar besliste, impulsen van de handen om de spierspanning los te laten. Zelfs een heel zachte impuls op een juiste manier geplaatst kan tot de diepste spierlaag komen zonder forceren en te schaden. Het lichaam kan door deze impulsen de spanning laag voor laag loslaten, waardoor de veerkracht van het spierstelsel uiteindelijk zal herstellen.


Eerste consulten
Omdat Body Stress Release een proces in het lichaam in gang zet, van spanning loslaten en herstellen worden er direct 3 afspraken gemaakt. Dit doen we omdat na de eerste behandelingen veranderingen in jouw lichaam optreden, die om een nieuw consult vragen. Zo wordt jouw herstelproces krachtig op gang gebracht. De eerste drie afspraken vinden altijd plaats op dag 1, dag 4 en dag 11. Een 4e afspraak plannen we in de weken direct opvolgend van de 3e afspraak wanneer nodig.

De eerste afspraak bestaat uit een intake en een release. Ik breng jouw klachten in kaart en neem een uitgebreide gezondheidshistorie door. Ook krijgt je uitleg over BSR en is er na de release ruimte voor vragen en adviezen. Het eerste consult duurt daarom altijd tot 50 minuten. Vervolgafspraken duren ongeveer 30 tot 40 minuten.


Vervolgconsulten
Na de derde behandeling wordt aan de hand van jouw eigen, individuele herstelproces per keer bekeken of en hoe vaak vervolgbehandelingen nodig zijn. Dat is per individu verschillend. Als body stress kort geleden is ontstaan, zal het proces van loslaten meestal vrij snel gaan. Wanneer body stress echter al langer aanwezig is, zijn vaak meer consulten nodig. 


Op deze website is nog veel meer informatie over BSR te vinden.


Zie bovenstaand menu om bijvoorbeeld:

 - naar BSR videos te gaan of bv.............,

 - naar de BSR boeken te gaan...............,

 - reviews te lezen...................................,

 - en voor nog veel meer..........................